Ingekorven vleermuis

Uiterlijk

De ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) is een middelgrote soort. De bruine oren hebben aan de buitenkant een inkerving. De soort dankt haar naam aan deze inkerving. De buik is net als bij alle andere Myotis-soorten lichter gekleurd dan de rug. De soort heeft een karakteristieke rossige rugkleur, de buik is gelig grijs. De ingekorven vleermuis heeft relatief brede vleugels, dit maakt de soort zeer wendbaar.

Ingekorven vleermuis

Ingekorven vleermuis (© J. Regelink)

Verspreiding

In Nederland in Midden- en Zuid-Limburg en in klein aantal in het zuiden van de provincie Noord-Brabant.

Foerageergebieden

Uit het onderzoek aan het landschapsgebruik bleek dat de dieren gebruik maakten van bomenlanen, bossen en stallen in een cirkel met een straal van 8 kilometer rond de kolonies. Stallen zijn erg belangrijk voor ingekorven vleermuizen.

Zomer(kraam)verblijfplaatsen

De twee bekende grote kraamgroepen in Nederland bevinden zich bij Echt in Limburg. Het gaat daarbij om een abdij (Lilbosch) en een voormalig klooster (de huidige Danda Ashram in Mariahoop). In de kraamtijd zijn in Lilbosch ongeveer 600 vrouwtjes aanwezig en in Mariahoop ongeveer 100.

Vliegroutes

De bij een telemetrisch onderzoek in Midden-Limburg gevolgde dieren gebruikten veelal bomenlanen en houtsingels (al dan niet langs wegen) om zich door het landschap te verplaatsen. Deze lanen zijn een essentieel element in het landschap voor de ingekorven vleermuis.

Paarverblijfplaatsen

Zwermen is het verschijnsel dat relatief grote aantallen vleermuizen in herfst of voorjaar op bepaalde locaties langere tijd rondvliegen.Ingekorven vleermuizen paren tijdens het zwermen in de herfst bij de ingangen van Limburgse mergelgroeven.

Winterverblijfplaatsen

De ingekorven vleermuis brengt in Nederland de winterperiode door in mergelgroeven. In de winter van 2006-2007 werden in de mergelgroeven 667 dieren geteld, verdeeld over 28 mergelgroeven. Het aantal overwinterende dieren neemt de laatste jaren sterk toe.

Migratie

De ingekorven vleermuis trekt over korte afstanden. De afstand van hun belangrijkste zomergebied in Midden-Limburg naar de mergelgroeven waar ze overwinteren is hemelsbreed maar 30 km.