Sloop/Renovatie/Verbouw

RENOVATIE ALGEMEEN

Algemene bedreigingen bij renovatie:

• Scheuren, gaten en andere onvolkomenheden in muren, daken en dakranden worden bij renovatie vaak hersteld waardoor uitvliegopeningen verloren gaan.
• Toepassing van isolatie – verblijfplaats ruimte gaat verloren en/of klimaatomstandigheden in verblijfplaats worden ongeschikt.
• Gebruik giftige verf / houtverduurzamingsmiddelen
• Verstoring
• Verlies in aantal en diversiteit van verblijfplaatsen

Dode vleermuizen tijdens renovatiewerkzaamheden (©Erik Korsten)

Onderzoek

- Aanwezigheid in perioden vaststellen
- Functie vaststellen
- Omvang (aantal dieren vaststellen)
- Soort in kaart brengen
        o Ecologie van de soort opzoeken (temp / typische hangplek / invliegopening et cetera / kwetsbare perioden)
- Temperatuureigenschappen verblijfplaats in kaart brengen. (klimaatomstandigheden)
- Exacte hangplekken vaststellen (locatie en aantal!)
        o In spouwmuren / gevelbetimmering
        o Op zolders et cetera.
- Welke invlieg- en uitvliegopening vaststellen
- Route tussen in- en uitvliegopeningen vaststellen
- Interactie / aanwezigheid andere soort niet uitsluiten – onderzoeken.
- Meer verblijfplaatsen in de omgeving

Tabel afkomstig uit Brochure Met vleermuizen overweg (Rijkswaterstaat en Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming)

Sloop en vleermuizen

Na realisatie

- Gebruik monitoren (komen de vleermuizen terug)?
       o Wanneer – welke periode – hoe lang duurt het?
       o Hoeveel vleermuizen komen terug
       o Functie ook teruggekeerd?
- Microklimaat monitoren
- Resultaten publiceren (gelukt en mislukt!)

Begeleiding door vleermuisspecialist!

• want een kleine fout is zo gemaakt
• niet kiezen voor kleine / grove maatregelen maar voor detailontwerp en advies. Succes bij renovatie en compensatie gaat in de praktijk vaak mis in de details waardoor vleermuizen niet terugkeren.

Algemene maatregelen
 

Behoud vliegroutes en groene verbindingen tot aan een gebouw. Dus geen bomen weghalen uit vliegroutes. Ook al staan ze vlakbij het gebouw. Soorten als gewone en grijze grootoorvleermuizen en mogelijk ook ingekorven / baard en franje gebruiken bomen tegen het gebouw aan om direct dekking te zoeken. Dwergvleermuizen lijken ook de behoefte te hebben aan een dergelijke dekking in de directe omgeving (binnen 20 m) van een gebouw.

 

 

 

Oproep

Voor dit vleermuisitem beschikken wij nog niet over een voorbeeldproject met foto. Heb je meer informatie over dit onderwerp of een voorbeeld, liefst met illustraties, laat het ons dan weten. Samen werken we aan het verder ontwikkelen van kansen voor vleermuizen in de stad.