De stenen stad

Fysiek is een stad een concentratie stenen gebouwen en verharde wegen. Een flink aantal vleermuizen vindt onderdak in de gebouwen. Maar de bouw wordt steeds efficiënter. Gevels, daken en kelders bieden steeds minder ruimte aan vleermuizen. Spouwen worden opgevuld met isolatiemateriaal en er worden geen rustige ruime zolders meer gebouwd, zoals vroeger wel gebeurde in herenhuizen, kerken en kloosters. Ook rustige kelders worden nauwelijks meer gebouwd. Vroeger gebeurde dat bijvoorbeeld in de vorm van vestingwerken en opslagkelders.
We kunnen niet verwachten dat bewoners weer kelders en grote zolders gaan bouwen om de vleermuizen te helpen. Wel kunnen zij andere verblijven aanbieden aan vleermuizen, bijvoorbeeld vleermuiskasten in en aan gevels.