Wat zijn vleermuizen

Een knobbelzwaan is niet hetzelfde als een boerenzwaluw en een paling is geen zalm. Wat voor vogels en vissen geldt, geldt ook voor vleermuizen: een watervleermuis een heel andere soort dan een rosse vleermuis. De soortengroep vleermuizen is zeer divers. Ondanks deze verschillen kan de ecologie van vleermuizen wel als groep in zijn algemeenheid worden beschreven.

De specifieke eigenschappen van de verschillende soorten worden hieronder toegelicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn vleermuizen?

Vleermuizen zijn nachtactieve vliegende zoogdieren, die in Europa allemaal insecteneters zijn. In Nederland zijn in totaal waarnemingen bekend van 22 soorten, waarvan sommige sinds lang niet meer gezien en vermoedelijk voor Nederland uitgestorven zijn. Ze zijn allemaal anders. De kleinste, de kleine dwergvleermuis, heeft een spanwijdte tot 24 cm en een gewicht tot 8 gram. De grootste soort, de vale vleermuis, heeft een spanwijdte tot 43 cm en weegt tot 40 gram. Zij jagen ‘s nachts met behulp van hun echolocatie op vliegende of op het oppervlak van bladeren en muren rustende insecten, of scheppen met hun achterpoten insecten van het wateroppervlak. Grootoorvleermuizen bijvoorbeeld vliegen met brede vleugels langzaam en wendbaar zeer dicht op en zelfs tussen de takken van de vegetatie en zij jagen in een kleinschalig gesloten landschap. De rosse vleermuis jaagt met smalle vleugels in snelle vlucht hoog door het open luchtruim. Watervleermuizen en meervleermuizen vliegen weer vlak boven het wateroppervlak.