Kappen van bomen

Verblijfplaatsen in bomen zijn niet of nauwelijks te compenseren. Het ophangen van kasten dient slechts als surrogaat, omdat onvoldoende bekend is hoe de klimaateigenschappen nagebootst kunnen worden. Kandelaberen is uitstel. In sommige gevallen is het kappen van bomen echter onontkoombaar. In dergelijke situaties is het van belang om deze bij voorkeur in de minst ongunstige periode voor vleermuizen uit te voeren, d.w.z. medio september - november (let op paarplaatsen). Vooraf dient er op uitvliegers gecontroleerd te worden, bij temperaturen van minimaal 13°C en hoger. De bomen worden bij voorkeur in delen en voorzichtig met een kraan neergelegd. De boom(delen) blijven bij voorkeur minimaal 1 dag liggen, voordat deze weggehaald worden.

 

Oproep

Voor dit vleermuisitem beschikken wij nog niet over een voorbeeldproject met foto. Heb je meer informatie over dit onderwerp of een voorbeeld, liefst met illustraties, laat het ons dan weten. Samen werken we aan het verder ontwikkelen van kansen voor vleermuizen in de stad.