Bouwen voor de grijze grootoorvleermuis

Locatie / type verblijfplaats

Grijze grootoor

Grijze grootoor (© J. Regelink)

Alleen gebouwen. Zowel in zomer als winter. In Nederland voornamelijk bekend van zolders. Goed weggekropen, in zomerperiode vaker vrijhangend. In Duitsland ook bekend van ruime spouwmuren en ruime daklagen.

Seizoen

Zomerverblijven: (mrt) april – sept (okt). Grijze grootoorvleermuizen overwinteren geregeld op locaties waar ze ook in de zomer zitten en dan is een langere periode belangrijk.

Eigenschappen verblijfplaatsen

• Verschillende hangpaatsen en wegkruipplaatsen ivm microklimaat
• Meerdere uitvliegopeningen tegelijk
• Zowel vrije doorvliegopeningen (ramen) als inkruipopeningen. Soms via daklagen en spouwmuren naar uitkruipopening
• Optimale temperatuur: 20-30 graden

Renovatie

- altijd laten begeleiden door een vleermuisspecialist
- Redelijk tolerant voor werkzaamheden
o MAAR KLEINE FOUT IS ZO GEMAAKT (begeleiden)
o Alleen in noodgevallen zolder in tweeen delen voor de renovatie. Kans op verstoring erg groot. Zie verder grootoorvleermuizen
- Nemen alternatieve verblijfplaatsen op de zolder vrij makkelijk aan (zie Gewone grootoor)
- Tolerant voor steigerbouw (mits geen steigerdoek aanwezig).

Vrije doorvliegopeningen zijn ook vaak predatiegevoelig – toegang steenmarter, uilen, kat et cetera.

 

OVERZICHT

Standaard plus:

Kritische factoren

o locatie / verplaatsing van in/uitvlieg en doorvliegopeningen (ook in het gebouw)
o verandering microklimaat: geen valse plafonds? in zolder en geen nok-ventilatie

Minder kritisch

Steigers (mits zonder steigerdoek)

Advies

o vliegroutes (geldt voor alle soorten!)
o extern licht!
o afzonderen van de hangplaats (opdelen zolder) is mogelijk