Bouwen voor de tweekleurige vleermuis

Kraamkamers vrijwel altijd nabij geschikt foerageergebied: waterrijke, moerasachtige gebieden.

 

Eigenschappen verblijfplaatsen

• spleetvormige ruimten in gebouwen
o spouwmuren
o gevelbetimmering
o holle stenen
o bij schoorstenen
o soms verlaagde plafonds
o daklagen (NL?)
• Vanaf 4 – 10 meter
• Voorkeur voor overstekende invliegopening - toegang van onderen. Dieren lijken zich te oriënteren op donkere invliegopening
• Geen obstakels in aanvliegoute

Microklimaat in verblijfplaats

Weinig gegevens bekend: vermoedelijk 20-30 graden. Tochtvrij!
Tweekleurige vleermuis is gevoelig voor tocht.

Periode

Kraamverblijven: (april) mei – juli (aug)
Mannen zomerverblijven: april – oktober - vaak in korte perioden en verhuizen vaak.
Nog weinig van bekend dus bij ingreep seizoensgebruik vooraf goed onderzoeken.
Winterverblijven (buitenlandse studies): november - maart.
Zwermperiode (buitenlandse studies): augustus - september.

Verstoring / ingreep

• Veel ervaring met mannetjeskolonies, minder met kraamverblijven
o accepteren snel nieuwe aangeboden verblijfplaatsen, ook als die niet op de locatie van de oude verblijfplaats liggen maar daar vlak buiten
o Grote vleermuiskasten wel voldoende!

Periode voor ingreep

Periode tussen oktober en maart lijkt veilig voor de zomerverblijven. 

Alternatieve kasten aanbieden

• Benader originele situatie zoveel mogelijk (algemeen)
• Veel variatie in microklimaten in het verblijf en meerdere verblijven aanbieden (overcompensatie): zowel koel als snel opwarmend en warmte vasthoudend

Wanneer urine van vleermuizen de gevel kan beschadigen is het beter om een dubbele kast met achterwand op te hangen dan een kast met ruimte tussen kast en muur.

 

Overzicht

= Standaard, plus:

Kritische factoren

• Originele situatie bij kraamkolonies

Minder kritisch

Verplaatsen in/uitvliegopeningen mogelijk, maar wel binnen een straal van 5 meter. Type openingen en afmetingen niet wijzigen!