Verblijfplaatsen in bomen

Boombewonende soorten zijn niet per definitie bossoorten. Ook in de stedelijke omgeving zijn bomen aanwezig waarin vleermuizen kunnen verblijven. Meestal zijn dit oude bomen, waarbij de vleermuizen verblijven in uitgerotte spechtengaten. In de stad gaat het met name om de volgende soorten, die in de zomer respectievelijk jaarrond in bomen verblijven:
• watervleermuis (’s winters in gebouwen, ’s zomers ook in gebouwen)
• rosse vleermuis
• ruige dwergvleermuis (jaarrond ook in gebouwen)