Vleermuizen in gebouwen - spleten

Voor deze groep vleermuizen is de stad van zeer groot belang. Het hele jaar door verblijven deze soorten in gebouwen. Zij kruipen weg in spleten in de vorm van spouwmuren of bijvoorbeeld dakbetimmeringen. Deze groep bestaat uit de volgende soorten:
• gewone dwergvleermuis
• ruige dwergvleermuis (’s zomers ook in bomen)
• laatvlieger
• meervleermuis
• watervleermuis (’s zomers ook in bomen)
• tweekleurige vleermuis