In gebouwen - zolders

Ook deze soorten zijn voor een groot deel afhankelijk van stedelijke bebouwing. Zij zoeken ruimere verblijfplaatsen, meestal in de vorm van zolders. Het gaat hierbij om:
• gewone grootoorvleermuis
• grijze grootoorvleermuis
• ingekorven vleermuis