Overwinteraars in gebouwen

Enkele soorten verblijven in het zomerhalfjaar normaliter buiten de stad, in bomen maar ook in gebouwen. In de winter zijn zij voor een belangrijk deel aangewezen op bebouwing in de stad. Het gaat dan om:
• baardvleermuis
• franjestaart