Stadsuitbreiding en herinrichting

Bij nieuwbouw moet je proberen om één of meerdere functies in de nieuwbouw aan te brengen. Bij grootschalige planvorming probeer je een basispakket aan maatregelen te nemen voor de soorten waarop je je richt.
Bij een nieuwbouwwijk zijn dat bijvoorbeeld de doorsnee “stadse vleermuizen”, zoals de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger, de meervleermuis en de tweekleurige vleermuis. Afhankelijk van de situatie (landschap) voor de nieuwbouw, de omgeving en de natuurdoelen in je planvorming kun je daar nog semi-stadse soorten aan toevoegen: baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis en rosse vleermuis et cetera.

 

Oproep

Voor dit vleermuisitem beschikken wij nog niet over een voorbeeldproject met foto. Heb je meer informatie over dit onderwerp of een voorbeeld, liefst met illustraties, laat het ons dan weten. Samen werken we aan het verder ontwikkelen van kansen voor vleermuizen in de stad.