Bouwen voor de watervleermuis

Voorkeur verblijfplaatsen

Watervleermuis

Watervleermuis (© J. Regelink)

• Kraamkolonies vooral in boomholten
• Soms ook vleermuiskasten en vogelkasten (houtbeton)
• Soms kraamkolonies / dieren in bruggen en gebouwen

o Gebouwen
- Zolder
- Spouwmuren / boeiboorden / daklagen
- Luiken / rolluiken

o Bruggen
-  Spleten / kieren
-  Holle ruimten

o Afgesloten luchtkanalen in forten

o  Putten en overkluizingen

Seizoen

Kraamkolonies: mei – september (blijven lang in gebruik!)
April – oktober: Mannetjes in verblijfplaatsen (minder kwetsbaar)
Winterverblijfplaatsen: september - maart
Zwermperiode: augustus - september.

Optimale temperatuur in kraamkolonie: 20-30 graden

Toegang

• Niet afhankelijk van vrije doorvliegopeningen. Kan inkruipmogelijkheden gebruiken.
• Bij vleermuiskasten voorkeur voor ronde gaten?

Verstoring

• Weinig gevoelig voor geluid
• gevoelig voor veranderen in de verblijfplaats
o bijv. invliegopening niet te groot maken.
o Zo min mogelijk veranderen
o Gevoelig voor licht (in verblijfplaats en bij uitvliegopeningen)

Acceptatie aangepaste verblijfplaatsen?
• Goed
• Bij vervanging brug werden als mitigatie vleermuiskasten aan bomen gehangen en in de brug werden vleermuiskasten ingebouwd. Werden in gebruik genomen.

 

Voorbeeld

Boat House England