Bouwen voor de gewone grootoorvleermuis

Locatie / type verblijfplaatsen

Zowel gebouwen als bomen.
Op zolders soms vrijhangend maar meestal weggekropen in hoekjes, kieren en gaten van houtverbindingen. Soms ook boven verlaagde plafonds, in ruime spouwmuren (oude gebouwen) en verwarmde kelders. Individuele dieren ook achter daklijsten en vensterluiken.

Periode zomerverblijfplaatsen

(februari) maart – september (oktober). Gewone grootoorvleermuizen overwinteren vaak op locaties waar ze ook in de zomer zitten en dan is een langere periode belangrijk.

Netwerk

Kraamgroepen van gewone grootoorvleermuizen maken duidelijk deel uit van een kraampopulatie. Dieren verhuizen vaak binnen een netwerk en er is veel uitwisseling tussen verblijfplaatsen. Wel weinig uitwisseling met andere populaties (kleine actieradius).
Kraamkolonies zijn relatief klein: 5-20 dieren.

Kenmerken verblijfplaats

• Optimale temperatuur: 25-30 graden
• Zolders met veel verschillende microklimaten (compartimenten / warme en koude delen)
• Vlakbij foerageergebieden
• Doorkruip- en vrije invliegopeningen (zolders)

Reactie op verstoring

• Gewone grootoorvleermuizen worden niet zo snel verstoord door werkzaamheden in de buurt van hun verblijfplaats als andere soorten. Mits de verstoring kort is en de dieren verder ook met rust worden gelaten.
• Ook aanpassingen aan globale constructie van de verblijfplaats (zoals dak vernieuwen) wordt vaak geaccepteerd, mits uitgevoerd als dieren afwezig zijn
• Tolerant t.o.v. steigerbouw, mits geen steigerdoek aanwezig.

Relatief tolerant ten aanzien van opdelen van zolder gedurende de renovatie, mits:
- in beide delen vooraf voldoende verblijfplaatsen aanwezig zijn (advies: extra goede kasten / wegkruipmogelijkheden op de zolder aanbieden!)
- Microklimaat van vleermuizendeel niet ernstig verstoord wordt! – te heet / te koud.
- Vleermuizen deel donker en niet betreden – niet verstoren.
- Scheidingswand met doorvliegopening al ruim van te voren aanbrengen!
Maar beter is buiten aanwezigheid van vleermuizen werken.

Acceptatie nieuwe verblijfplaatsen

Behouden oorspronkelijke verblijfplaats is beter, maar gewone grootoren nemen relatief makkelijk nieuwe verblijfplaatsen aan. Soort die erg opportuun is in zoeken naar verblijfplaatsen. Vaak eerste soort die in vleermuiskasten en ondergrondse winterverblijven opduikt.

Renovatie

Vooraf – standaard
• Op tijd alternatieve verblijfplaatsen of kasten in verblijfplaats plaatsen zodat dieren die kunnen ontdekken

Periode

Geen ingreep in (februari) maart – september (oktober) grote kans op winterverblijfplaatsen

Tijdens en na:

Zeer gevoelig voor licht, zowel in als buiten verblijfplaatsen. Geen buitenverlichting op in- en uitvliegopeningen