De blauwe stad

In veel steden in ons land is water een belangrijk element, in de vorm van grachten, rivieren, parkvijvers, tuinvijvers en andere wateren. Water is een biotoop van dansmuggen, stapelvoedsel van onze vleermuizen.

Watervleermuis en meervleermuis zijn in hoge mate afhankelijk van water als foerageerterrein en vliegroute. Bij het uitvliegen uit hun verblijven zoeken ze snel een water op dat verbonden is met water in het buitengebied. Ze foerageren vooral buiten de stad, laag boven het water. Ook andere vleermuizen die leven van muggen foerageren veel boven water, zoals de gewone dwergvleermuis. Die doet dan ook binnen de stad.

Er zijn ook vleermuizen die weinig met water hebben, zoals de gewone grootoorvleermuis, de grijze grootoorvleermuis en de laatvlieger. Dit zijn soorten die vooral op grote insekten foerageren: de grootoorvleermuizen op vlinders en de laatvlieger op kevers.