Waar komen vleermuizen voor?

Over bijna de hele aarde komen vleermuizen voor. Ook in Nederland kunnen overal vleermuizen worden aangetroffen: van steden tot dorpen, natuurgebieden tot landbouwgronden, van uitgestrekte bossen tot een enkele bomenrij en van groeves en steenfabrieken tot spouwmuren van rijtjeshuizen. Er zijn soorten die in heel Nederland voorkomen, maar andere soorten zijn gebonden aan specifieke regio’s. Zo komt de gewone dwergvleermuis in heel Nederland voor, terwijl de ingekorven vleermuis bijvoorbeeld alleen in Limburg en het zuiden van Noord-Brabant aanwezig is.