Vleermuissoorten van de stad

Niet alle 22 in Nederland waargenomen vleermuis soorten worden in steden aangetroffen en sommige soorten zijn bovendien zeer zeldzaam. Voor dit handboek is daarom een selectie gemaakt van de meest relevante soorten. Hoewel een aantal soorten opportunistisch is in het gebruik van verblijfplaatsen, is een algemene indeling gemaakt van voor de stad meest relevante vleermuissoorten.

 (Info afkomstig uit Brochure Met vleermuizen overweg - Rijkswaterstaat en Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ))